Pagan Federation International Sverige

Välkommen till Pagan Federation International Sverige

Pagan Federation International verkar för att göra paganismen tillgänglig för dem som söker en naturbaserad andlig väg.

Pagan Federation International (PFI) är en ideell paraplyorganisation, och en del av Pagan Federation (PF), för paganer och hedningar. Med cirka 7 000 medlemmar i över 20 länder är Pagan Federation världens största hedniska/paganska organisation. PF är baserad i Storbritannien och PFI är för människor som vill bli medlemmar men bor utanför Storbritannien.

PF startades i första hand för att verka för paganers rättigheter och bekämpa okunskap om paganism, men även för att paganer och hedningar skulle få ett nätverk där de kan komma i kontakt med andra med liknande tro. Du kan läsa mer om PF och dess historia här

Kuriosa!
PF Skandinavien och Finland är en av de grenar inom PFI som har funnits längst.