Moots och evenemang av alla de slag

Här på sidan har vi en lista över de moots som finns (under fliken Pubmoots). Om du vet om ett som saknas i listan hör av dig till mig.

På sommaren blir det också ofta ett antal evenemang. Tag gärna tillfället och berätta för mig, så lägger jag upp en länk till det. Ännu så länge vet jag vara om en Schamangathering i Norge, men det finns säkert fler saker på gång.

Forestwalker

One thought on “Moots och evenemang av alla de slag

  1. Hej, roligt att jag hittade er, har varit medlem i Forn Sed, och därefter i Samfälligheten Nordisk Sed.
    Har lämnat dem båda. Jag är hedning i själ och hjärta. Troende, utövande sådan. Jag är inte intresserad av att vara medlem i en förening, då jag absolut inte är en föreningsmänniska. Dock fick jag min erfarenhet tidigt i livet, av min fars faster, redan
    då, hade och har jag, mina 2 vättar med mig vart jag än är, de har alltid flyttat med mig. Jag hade under ett antal år förirrat mig in i den kristna världen. Det var ingen positiv upplevelse, skulle det visa sig, med den sista församlingen. Nåja är väldigt nyfiken på att veta mer om er, vill bara förmedla att jag vet vem jag är, och var jag står. Har inga tveksamheter, och inget behov av yttre bekräftelse. Inte heller lyder jag under Jantelagen, trots min svenskhet. Väl mött Juni