Om PFI – Sverige

PFI välkomnar alla hedningar, oavsett tradition eller inriktning, så länge de håller med om PFIs filosofi:

  1. Kärlek till och släktskap med för naturen. Vördnad för livskraften och livets och dödens eviga kretslopp.
  2. En positiv moral där individen har ansvar för att själv utveckla och upptäcka sin sanna natur i harmoni med yttervärlden och samhället. Detta uttrycks ofta som “gör som du vill så länge det inte skadar någon”.
  3. Igenkännande av det Gudomliga som överskridande kön, erkännande av både den feminina och manliga aspekten av Gudomen.

PFI är ett bra nätverk för att få kontakt med andra hedningar världen över, tack vare att PF är så utbrett som det är. Det anordnas olika aktiviteter under året i flera av medlemsländerna. I Sverige anordnas i dagsläget pubmoot på flera olika platser så att hedningar kan träffas och umgås. Vi jobbar också för att det ska finnas fler aktiviteter runtom i landet att delta i.

En del människor är medlemmar i PFI för att stödja arbetet som PFI utför gällande hedningars rättigheter.

I Storbritannien informerar PF media om paganism och har även andliga vägledare på sjukhus och fängelser. Det finns också ett samarbete med interfaith-organisationer i Storbritannien. Här kan du läsa mer om interfaith på PFs hemsida och här på Interfaith Scotlands hemsida.

Som medlem får du kvartalsvis en tidning, Pagan Dawn, samt nyhetsbrevet Pagan World. Du kan önska att bli satt i kontakt med andra medlemmar. Du får också oftast lägre biljettpris på alla PF-konferenser.

2 thoughts on “Om PFI – Sverige

  1. Hello, I am new to Sweden and I am a Pagan and would like to know is there any Pagan gathers or events in or around the Stockholm area?? I would be interested in any information about the pagan groups that may be here in Sweden. Thank you in advance. 🙂