Wicca

Wicca

Texter från Pagan Federation och www.cerridwen.se

Wicca, också kallad ‘The Craft’, är en återupplivning av olika naturreligioner som fanns i Europa innan kristendomen blev den dominanta religionen. Nu för tiden brukar det sägas att det finns lika många typer av wicca som det finns wiccaner, och det är inte så långt från sanningen!

Bild på pentakelsmycke, buret av många wiccaner, lånad från Wikipedia

Bild på pentakelsmycke, buret av många wiccaner, lånad från Wikipedia

Wicca konstruerades av Gerald Gardner, och “lanserades” i början av 1950-talet när det inte längre var olagligt att vara häxa i England. Gardner själv var mycket intresserad av folktro och magi, och influerades av Margaret Murrays bok The Witch-Cult in Western Europe. Murray var en egyptolog och antropolog och i sin bok presenterade hon teorin att medeltidens häxförföljelser riktat sig mot en faktiskt existerande religion från förkristen tid. Denna skulle ha varit en fruktbarhetskult med en behornad gud och en modergudinna, firandet av åtta sabbater, månhögtider som kallades ‘esbats’, och organisation i coven om tretton medlemmar. Alla dessa saker kom att inkluderas i Gardners religion, och han hämtade också inspiration från Frimurarnas ritualer, då han själv var frimurare.

Gardner gav 1954 ut sin klassiska bok Witchcraft Today och efter det började människor ta kontakt med honom, och han började således att initiera dem. Bland annat initierade han Doreen Valiente, som ofta kallas “modern” av Gardneriansk häxkonst.

Bild på Gardner lånad från Wikipedia.

Bild på Gardner lånad från Wikipedia.


Wicca idag

Idag har wicca spritts över hela världen och är en av de större hedniska traditionerna. Det som är speciellt utmärkande för wicca är att det är en ortopraktisk religion snarare än en ortodox. Det betyder att man kommer tillsammans genom det man gör tillsammans, inte genom det man tror. Tron varierar från wiccan till wiccan och från coven till coven, men i det man gör tillsammans finner man gemenskap, och ritualerna följer ett visst gemensamt mönster.

En sak som är gemensam är ens vördnad för naturen och alla levande varelser, och man skickas också ut på en egen andlig resa där man måste lära känna sig själv på nytt.

I dagsläget finns det flera olika traditioner inom wicca.

Gardneriansk wicca kan spåra sitt “ursprung” tillbaka till Gerald Gardner.

Alexandriansk wicca grundades av Alex och Maxime Sanders, och är en vidareutveckling av Gardner till en egen tradition.

Bild på Alex Sanders lånad från Wikipedia

Bild på Alex Sanders lånad från Wikipedia

Dianisk wicca är en gren av wicca som riktar in sig på arbete med enbart gudinnan.

Faery wicca har sitt ursprung i Kalifornien och är inspirerad av brittisk och keltisk tradition, men också afrikansk religion och magi.

Svensk Faery wicca är den gren i Sverige som kanske är vanligast och är en gardneriansk gren, inspirerad av keltisk tradition. Denna tradition ska inte blandas ihop med Faery Wicca ovan utan är två olika traditioner som råkat få samma namn.

Det finns säkert fler traditioner, det här är bara ett litet plock.


Sabbater och esbater

Det wiccanska året är indelat i åtta sabbater, som är högtider. Fyra stycken; Imbolc, Beltaine, Lughnasadh och Samhain är direkt hämtade från det keltiska året. Resten är plockade från andra källor. Kortfattat delas året in såhär:

Samhain

30:e oktober/1:a november är, kan man säga, det wiccanska nyåret och den sista skördehögtiden. Gränsen mellan den här världen och nästa är som tunnast, och högtiden fokuserar på det som börjar gå in i vila och invänta våren, samt förmödrar och förfäder.

Neopaganer ärar sina döda på Samhain. Bild lånad från Wikipedia.

Neopaganer ärar sina döda på Samhain. Bild lånad från Wikipedia.

Yule

Yule tar plats under midvinter, när ljuset vänder och kommer tillbaka. Dagarna börjar äntligen bli längre, och det är just ljusets återkomst som firas.

Imbolc

Imbolc kallas även för Brigid, och här i Sverige tenderar vi att fokusera på eld och värme, men i England är det här en sabbat som välkomnar vårens första tecken.

Ostara (vårdagjämningen)

Nu blir dagarna mer ljus än mörker, och man firar att livet åter vaknar efter vintern.

Beltaine

Firas sista april/första maj och fokuserar på fruktbarhet. Man kan utföra den “stora riten” här, som är en symbolisk förening mellan Gudinnan och Guden för att bringa liv till landet.

Litha (Midsommar)

Solen vänder och det blir mörkare. Det är en påminnelse till oss om livets eviga kretslopp.

Lughnasadh (Lammas)

Det här är en skördehögtid där man firar och tackar för det som växt. Man kan också tacka det som livet gett oss, den symboliska skörden.

Mabon (Höstdagjämningen)

Den andra skördehögtiden, och slutet av skördeperioden. Vi börjar återigen förbereda oss för vintervilan.

 

Coven vs solitär

Om man ska hårdra det finns det, kan man säga, två olika typer av wicca. Dels finns det initiatorisk wicca, och dels finns det solitär wicca.

Den initiatoriska wiccan härstammar från Gardner (även om det nu finns många olika grenar), och för att utöva den måste man bli initierad i ett coven. Då blir man delaktig i “mysterierna”.

Solitär wicca är som det låter, något man praktiserar själv, men då får man aldrig inblick i wiccas kärna, som coven praktiserar och som de ärvt av Gardner.

Peter Silver brukar förklara det som att man kan se wicca som en cirkel med en mindre cirkel i mitten. Den stora cirkeln innefattar all wicca, men den lilla cirkeln i mitten är den initiatoriska.

Då det för närvarande finns ganska få coven i Sverige idag är det få som kan vara med i ett sådant, vilket betyder att de allra flesta wiccaner är solitärer.

 

Wicca eller häxkonst?

Wicca är en magisk religion, så som wiccan utövar man oftast aktivt magi. Därför kan man kan påstå att de flesta wiccaner därför också är häxor. Dock är det numera väldokumenterat att wicca inte är en uråldrig häxreligion, så man skiljer på begreppen, framför allt på andra språk än engelska där den lingvistiska kopplingen Wiccan-witch inte finns (ordet “häxa” kommer antagligen från fornhögtyskans “hagazussa”, som antas betyda “gärdgårdsriderska” – en som befinner sig på gränsen mellan två världar). Man kan säga helt kort att wicca är en religion medan häxkonst är en konst eller talang, och man kan vara både häxa och wiccan eller “bara” wiccan och bara häxa.