Druidism

Druidism

Texter från Pagan Federation, the Order of Bards, Ovates and Druids och Emma Restall Orr.

Den moderna druidismen började formas för cirka 300 år sedan, inspirerad av historier om de gamla druiderna, och denna ’revival’ byggde på den tidens historiska forskning, britisk folklore och tidig medeltida litteratur.
Druidismen hämtar inspiration från den västerländska andliga traditionen. För vissa är det en religion, för andra en andlig väg eller en kulturell aktivitet. Många hedniska druidordnar hämtar sin inspiration från britisk/keltiska traditioner och arbetar med gamla keltiska gudar och gudinnor. Många arbetar med de andar/krafter som finns runt sig. Det kan också ske att man känner sig kallad av en viss gudom oavsett tradition eller kultur.

Druidism är ingen bokreligion utan kunskapen hämtas från naturen. Hierarkin är mycket begränsad. Centralt i druidism är en kärlek till naturen kombinerat med den pragmatiska synsättet att andlig insikt ska uttryckas i det dagliga livet. Många druider är speciellt inriktade på den ekologiska kris som den moderna världen befinner sig i och arbetar på olika sätt för jordens helande. Mycket av tonvikten inom druidism ligger på mysterierna runt poetisk inspiration, att utforska helande, spåkonst och mytologi.
Inom druidism finns flera områden att fördjupa sig i, till exempel konst, kreativitet, musik, poesi, divination och prästerskapets med vägledning, kunskap och lärande.