Druidism

Druider firar ibland ritualer öppet, en av de mest välkända är vid sommarsolståndsfirandet vid Stonehenge. Grupper som firar öppet kan kallas Gorseddau.
En del utövare kombinerar druidism och Wicca, detta kallas Druidcraft. Ross Nichols, som var en av frontfigurerna för den moderna druidismen och startade OBOD, var god vän med Gerald Gardner som influerade Wicca och de båda var med i Ancient Druid Order.

Alla druidordnar är inte paganistiska och en del har medlemmar som både är hedningar och kristna. Några av de mer välkända och hedniska ordnarna är The Glastonbury Order of Druids (som är inriktade på Glastonburymytologin), The London Druid group, the Druid Clan of Dana (en dotterorganisation till the Fellowship of Isis.) The Druid Network, The British Druid Order är både Paganistisk och Gudinneinriktad, the Order of Bards, Ovates and Druids (OBOD) som har medlemmar över hela världen bland annat Sverige. Det finns ett fåtal utövande hedniska druider i Sverige.

Mer läsning:

Philip Carr-Gomm: The Druid Renaissance (Thorsons)
Philip Carr-Gomm: Elements of the Druid Tradition (Elements Books)
Philip Carr-Gomm: Druidcraft (Thorsons)
Miranda J. Green: Exploring the world of the druids (Thames and Hudson)
Ross Nichols: The book of Druidry (Thorsons)
Emma Restall Orr: Druid Priestess
Emma Restall Orr: Rituals (Thorsons)
Emma Restall Orr: Living Druidry (Piatkus)

Länkar:

The Druid Network
OBOD
British Druid Order