Asatro/Forn Sed

Texter och litteraturtips från Pagan Federation. www.lupas.nu och www.multiart.nu/grimner

Ford Sed är en levande religion som baseras på litterära och arkeologiska källor om de förkristna religiösa sederna från norra Europa. Detta är den vanligaste formen av nyhedendom i Skandinavien. Även kallad Asatro, Vanertro, Nordisk sed, i vissa länder Heathenry (till skillnad från paganism).

Moderna sedgrupper världen över hämtar sin inspiration från de gamla förkristna traditioner som människor i områdena runt Nordsjön, Anglo-saxiska England, Skandinavien, Tyskland och Friesland hade.
Som källor och inspiration används litteratur från till exempel de medeltida isländska Eddorna och sagor, anglosaxisk poesi, den engelska munken St Bedes verk och Germania av romaren Tacitus.

Sedens moderna historia kan anses börja på 1960-talet, men de första organisationerna tycks inte ha kommit tillstånd förrän på 70-talet. Våren 1972 bildades Islands och världens första förening för den moderna Seden, Ásuatrúarfélagidh, en förening som ännu är aktiv och har fått statens erkännande som religion.
Runt om i Sverige finns det lokala grupper sk godeord av sedutövare. Vissa är med i större organisationer eller nätverk som Svenska Asatrosamfundet, Samfälligheten, Forn Sed och fram till nyligen Norröna Samfundet, som lagts ned.