Asatro/Forn Sed

Utövare bygger relationer med gudarna, med förfäder, landets andar och andra i samhället både genom riter och dagliga handlingar.
Generellt är utövare polyteistiska, de hyllar gudinnor, gudar och naturrådare/väsen som individuella väsen. Gudarna tillhör olika ätter. Asarna är de mest kända av gudaätterna, de andra är vanerna och alverna.
Inom sina grupper kan personer få erkännande som gode och gydja, dvs präst och prästinna. Många grupper arbetar icke-hierarkiskt. Många viktiga ceremonier kallas för blot, ordet kommer från samma ordstam som engelskans bless och betyder ungefär «stärka», «välsigna». Blot utförs oftast av en gode eller gydja. Vissa samfund har speciella utbildningar för dessa, medan i andra väljs av godeordet/gället/blotlaget (dvs. den lokala gruppen). Av de nordiska länderna har endast Island allsherjargode, vilket kan sägas motsvara ärkebiskop.

Ceremonier kan ske vid passageriter (som bröllop eller namngivnings-ceremonier), årshögtider, edsvurning, riter för att hylla en speciell gudom, och vid behov. Ett modernt blot centreras ofta runt ett mat- och dryckesoffer (ofta mjöd) till gudarna och avslutas ofta med en fest. Vanligt är också att dricka ett lagOm, en dryckesceremoni med t ex ett mjödfyllt horn som får gå laget runt och var och en kan hylla och skåla, för gudar och förfäder.