Asatro/Forn Sed

Högtider

Sedutövare firar olika cykler av säsongsriter beroende på traktens tradition, kultur och förhållande till vissa gudomar.
I Skandinavien firas ofta Alvablot runt Allahelgona, då firas både alver och de döda. Julblotet kallas ofta Midvinterblot och firas runt midvinter-solståndet. Frö och Fröja är två av de gudar som brukar hyllas särskilt på jul. En annan gud som hyllas särskilt under julen är Oden, fast under sitt binamn Jolnir. På Disablot blotas det ofta till Vanadis, eller Fröja med ett annat namn. Även hennes följe av diser hyllas. När disablotet firades är omtvistat och firas idag vid olika tidpunkter i olika grupper. Somliga firar över huvud taget inte denna högtid. Vanligen firar man den antingen i samband med kyndelsmäss (i februari när till exempel wiccaner och druider firar Brigid eller Imbolc), då man förr höll disting, eller vid vårdagjämningen. På kontinenten firas vid vårdagjämningen vårgudinnan Ostara eller Eoster, så det är inte omöjligt att Fröja har haft den rollen i Norden.
Vårblot, firas även detta på olika tider. Vanligt är att de som firar disablot i februari firar både ett vårdagjämningsblot och ett vårblot. Vårblotet infaller då kring första maj. Denna fest påminner mycket om den allmänt firade första maj och det blot som infaller på vårdagjämningen har många drag av påsken. De är båda firanden av våren och involverar ofta stora eldar och sånger. En vanligt förekommande rit som ofta utförs vid första maj är att man gräver en liten grop där man lägger ner ett ägg. Sedan hälls dryckesoffer däri och tillsist stöter goden eller gydjan i gropen med en stav, och på så sätt genomförs ett heligt bröllop. Ett annat sätt är att välja en majgreve och en vintergreve som ska strida mot varandra.