Asatro/Forn Sed

Midsommar, här är står det heliga bröllopet i centrum av firandet. Frö och Fröja är åter de viktigaste gudomligheterna, men även till exempel Sol med flera anses viktiga.
På Höstblot kan Frö firas i hans aspekt som hästgud. I gamla tider drev man samman hästhjordar vid den här tiden, och höll även tävlingar mellan hingstar. Bland annat därför har det blivit en viktig tradition att äta hästkött vid denhär tiden. Andra skäl till det är att hästkött alltid varit viktigt inom Seden som en helig substans. När Olof Tryggvasson inte ville äta av hästköttet ville de hedniska Trönderna i Norge inte längre ha honom som sin kung. Även på höstblotet kan man fira ett heligt bröllop, t.ex. mellan Gerd och Frö.

I Storbritannien till exempel är det vanligt att fira Vinternätter i oktober/november, Yule – en 12-dagarsfestival som börjar vid midvintersolståndet, samt en fest på våren för den anglosaxiska gudinnan Eostra.

Magi och mediumskap praktiserades i den gamla asa- och vanertrokulturen, dessa utövas även idag av vissa utövare. Detta kan vara användandet av runor, sjungandet av galdrar, det shamanska utövandet av sejd och spå med runor. Även om alla sedutövare delar tron på att gudarna har en förmåga att skapa förändring så tror inte alla utövare på en magikers förmåga för detta.