Asatro/Forn Sed

Mer läsning: (Bokförlag inom parentes)

Historia, mytologi, gudasagor, runor:

Eddan
Eddan finns i många olika översättningar (Gödecke, Thall, Brate, Collinder, Ohlmarks m.fl.), Det finns två eddor – den ’äldre eddan’, eller den ’poetiska eddan’ (Codex Regius), och den så kallade ’yngre eddan’, Snorre Sturlassons prosaiska edda.
Egil Skallagrimssons Saga
Gunnlaug Ormstungas Saga
Njals Saga
Beowulf

H R Ellis Davidson: Nordens gudar och myter (Pan)
Lars Magnar Enoksen: Runor (Historiska media)
Bill Griffiths: Aspects of Anglo-Saxon Magic (Anglo-Saxon Books)
Britt-Mari Näsström: Blot (Pan)
Neil S Price: The Viking Way – Religion and War in Late Iron Age Scandinavia (Uppsala universitet)
Catharina Raudveres: Kunskap och insikt i norrön tradition – mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser (Nordic Academic Press)
Ebbe Schön: Asa-Tors hammare (Hjalmarson och Högberg)
Folke Ström: Nordisk hedendom – tro och sed i förkristen tid (Akademiförlaget 1961)
Leon D. Wild: The Runes workbook (Thunder Bay Press)

Modern Sed:

Hjalte Strandén: Tor och den moderna asatron
Atrid Grimsson: Runmagi och shamanism (Vattumannen förlag)
Jan Fries: Helrunar: A manual of rune magick (Mandrake of Oxford)
Pete Jennings: The Northern Tradition (Capall Bann)
Freya Aswynn: Northern mysteries and magick (Llewellyn)
Freya Aswynn: The principles of the runes (Thorsons)
Michael Howard: The Mysteries of the runes (Capall Bann)
Nigel Pennick: Practical magic in the northern tradition (Thoth publications)
Edred Thorsson: A Book of Troth (Llewellyn)

Länkar:

Svenska Asatrosamfundet
Nätverket Forn Sed
Idavallen
Lupas
Forn Sidr, Danmark
Harreskovens Blotgilde, Danmark
Åsatrufelleskapet Bifrost, Norge
Odinhof, Storbritannien
Odinic Rite, Storbritannien
Ring of Troth, USA och Storbritannien