Wicca

Wicca

Texter från Pagan Federation och www.cerridwen.se

Wicca, också kallad ‘The Craft’, är en återupplivning av olika naturreligioner som fanns i Europa innan kristendomen kom ut på scenen, kan man säga som en kort sammanfattning. Nu för tiden så brukar det sägas att det finns lika många typer av wicca som det finns utövare, och det är inte så långt från sanningen!

Bild på pentakelsmycke, buret av många wiccaner, lånad från Wikipedia

Bild på pentakelsmycke, buret av många wiccaner, lånad från Wikipedia

Wicca konstruerades av Gerald Gardner, och ‘lanserades’ i början av 1950-talet när det inte längre var olagligt att vara häxa i England. Gardner själv var mycket intresserad av folktro och magi, och influerades av Margaret Murrays bok The Witch-Cult in Western Europe. Murray var en egyptolog och antropolog och i sin bok presenterade hon teorin att medeltidens häxförföljelser riktat sig mot en faktiskt existerande religion från förkristen tid. Denna skulle ha varit en fruktbarhetskult med en behornad gud och en modergudinna, firandet av åtta sabbater, månhögtider som kallades ‘esbats’, och organisation i coven om tretton medlemmar. Alla dessa saker kom att inkluderas i Gardners religion, och han hämtade också inspiration från Frimurarnas ritualer, då han själv också var en frimurare.

Gardner gav 1954 ut sin klassiska bok Witchcraft Today och efter det började människor ta kontakt med honom, och han började således att initiera dem. Bland annat initierade han Doreen Valiente, som ofta kallas ‘modern’ av Gardneriansk häxkonst.

Bild på Gardner lånad från Wikipedia.

Bild på Gardner lånad från Wikipedia.