Wicca

Wicca idag

Idag har wicca spritts över hela världen och är en av de större hedniska traditionerna. Det som är speciellt utmärkande för wicca är att det är en ortopraktisk religion snarare än en ortodox. Det betyder att man kommer tillsammans i det man gör tillsammans, inte i det man tror. Tron varierar från wiccan till wiccan och från coven till coven, men i det man gör tillsammans finner man gemenskap, och ritualerna följer ett visst gemensamt mönster.

En sak som är gemensam är ens vördnad till naturen och alla levande varelser, och man skickas också ut på en egen andlig resa där man måste lära känna sig själv på nytt…

I dagsläget finns det flera olika traditioner inom wicca.

Gardneriansk wicca kan spåra sitt ‘ursprung’ tillbaka till Gerald Gardner.

Alexandriansk wicca grundades av Alex och Maxime Sanders, och är en vidareutveckling av Gardner till en egen tradition.

Bild på Alex Sanders lånad från Wikipedia

Bild på Alex Sanders lånad från Wikipedia

Dianisk wicca är en gren av wicca som riktar in sig på arbete med gudinnan.

Faery wicca har sitt ursprung i Kalifornien och är inspirerad av brittisk och keltisk tradition, men också afrikansk religion och magi.

Svensk Faery wicca är den gren i Sverige som är vanligast (tror jag…) och är en gardneriansk gren. Det är lite rörigt, eftersom det också finns Faery Wicca ovan, men vi har använt det här namnet så länge så det blir ännu rörigare om vi skulle byta! Vi är i alla fall inspirerade av keltisk tradition

Det finns säkert fler traditioner, det här är bara ett litet plock.