Wicca

Sabbats och esbats

Det wiccanska året är indelat i åtta sabbats, som är högtider. Fyra stycken; Imbolc, Beltaine, Lughnasadh och Samhain är direkt hämtade från det keltiska året. Resten är plockat från andra källor. Kortfattat så delas året in såhär:

Samhain

30:e oktober/1:a november är, kan man säga, det wiccanska nyåret. Gränsen mellan den här världen och nästa är som tunnast, och högtiden fokuserar på det som börjar gå in i vila och invänta våren.

Neopaganer ärar sina döda på Samhain. Bild lånad från Wikipedia.

Neopaganer ärar sina döda på Samhain. Bild lånad från Wikipedia.

Yule

Yule tar plats under midvinter, när ljuset vänder och kommer tillbaka. Dagarna börjar äntligen bli längre, och det är just ljusets återkomst som firas.

Imbolc

Imbolc kallas även för Brigid, och här i Sverige tenderar vi att fokusera på eld och värme, men i England är det här en sabbat som välkomnar vårens första tecken.

Ostara (vårdagjämningen)

Nu blir dagarna mer ljus än mörker, och man firar att livet åter vaknar efter vintern.

Beltaine

Firas sista april/första maj och fokuserar på fruktbarhet. Man kan utföra den ‘stora riten’ här, som är en symbolisk förening mellan Gudinnan och Guden för att bringa liv till landet.

Litha (Midsommar)

Solen vänder och det blir mörkare. Det är en påminnelse till oss om livets eviga kretslopp.

Lughnasadh (Lammas)

Det här är en skördehögtid där man firar och tackar det som växt. Man kan också tacka det som livet gett oss, den symboliska skörden.

Mabon (Höstdagjämningen)

Den andra skördehögtiden, och slutet av skördeperioden. Vi börjar återigen förbereda oss för vintervilan.