Wicca

Coven vs Solitär

Det här skapar en del förvirring, har jag märkt. Det finns, kan man säga om man ska dra det hela över en kam, två olika typer av wicca. Dels finns det initiatorisk wicca, och sedan finns det solitär wicca.

Den initiatoriska wiccan härstammar från Gardner (även om det nu finns många olika grenar), och för att utöva den så måste man bli initierad i ett coven. Då blir man delaktiga i ‘mysterierna’.

Solitär wicca är som det låter, något man praktiserar själv, men då får man aldrig inblick i wiccas kärna, som coven praktiserar och som de ärvt av Gardner.

Peter Silver brukar förklara det som att man kan se wicca som en cirkel med en mindre cirkel i mitten. Den stora cirkeln innefattar all wicca, men den lilla cirkeln i mitten är den initiatoriska.

Jag tycker inte någon av varianterna är bättre än den andra. Själv är jag med i ett coven och älskar det, men det finns inte tillräckligt många coven i Sverige i dagsläget för att kunna initiera alla som är intresserade. Om inte en del var solitärer så skulle wicca inte utvecklas som den gör, och det skulle vara väldigt synd.