Bli medlem

För att bli medlem måste du vara över 18 år och anse dig vara hedning samt acceptera PFIs tre riktlinjer. Dessa är:

  1. Kärlek till och släktskap med Naturen. Vördnad för livets kraft och dess ständigt förnyande cykler av liv och död.
  2. En positiv moral, där individen själv tar ansvar för upptäckandet och utvecklandet av sin sanna natur, i harmoni med den yttre världen och samhället. Det här uttrycks ofta som: “Gör vad du vill, så länge du inte skadar någon annan.”
  3. Erkännande av det Gudomliga, som överskrider kön, och av både det kvinnliga och det manliga som aspekter av detta Gudomliga.

Hedningar från alla traditioner är välkomna, så länge man följer principerna ovan. Som medlem kan du få kontakt med andra medlemmar, och hålla dig uppdaterad med vad som händer i den hedniska nischen! Förutom nyhetsbrevet Pagan World kan du välja att prenumerera på den engelskspråkiga tidningen Pagan Dawn, som utkommer fyra gånger per år.

Hur gör jag för att bli medlem?

Ta kontakt med din lokala samordnare (fattas det en samordnare i ditt område, hör av dig till den nationella samordnaren på mother_bear[at]paganfederation.org), skriv en kort presentation om dig själv och varför du vill bli medlem. Du får sedan ett ansökningsformulär via post/e-post, som du skriver ut och fyller i. Glöm inte att skriva under! Skicka sedan detta till adressen som anges på formuläret. Avgiften för medlemskapet betalas enklast via PayPal. Se här för mer information.

Typer av medlemskap

Medlemskap Fullt Medlemskap Utan Pagan Dawn Gemensamt med Pagan Dawn Gemensamt utan Pagan Dawn
Normalt 45/30,50* € per person 15 € per person 52/37,50* € 22 €
Student/senior 40 € per person 7,50 € per person 44 € 11 €
Endast Pagan Dawn 40 € 40 € 40 €

* Pris om man väljer att få Pagan Dawn i online-version istället för som fysisk tidsskrift.

Medlemskapet förnyas på årlig basis, och det är de priserna som listas ovan. Man kan välja att vara medlem med eller utan medlemstidningen Pagan Dawn, och man kan också ha ett gemensamt medlemskap med någon i sitt hushåll.

Betalning

Du kan betala via PayPal på den här sidan, och informera oss så kan vi kontrollera att summan kommit in. Använd ditt namn som referens så att vi kan para ihop betalning med medlem.

Om du inte har ett kreditkort så kan du betala in till det här kontot:
IBAN NL82 ABNA 0844726494, PFI Nederland, Zeist. BIC ABNANL2A

Använd EURO som valuta.