Starta Pubmoot

Pubmoot

Finns det inget pubmoot där du bor? Starta ett!

Några tips är:

  • Hitta ett ställe där du tror att ni kan vara under en längre period, det är bra att inte byta lokal för ofta. Ibland kanske ett café passar bättre än en pub.
  • Ta gärna en dag då det är minst troligt att lokalen full med andra besökare.
  • Använd e-post, Facebook, hedniska/ockulta webbplatser, butiker, universitet med mera för att sprida info om mootet.
  • Planera gärna talare som håller ett kortare föredrag eller fundera på några intressanta diskussionsämnen.
  • Ha tålamod – det tar tid innan information om mootet har spridit sig. Ni kanske bara blir tre personer de första gångerna, och det är helt okej.
  • Märk ut var ni sitter, kanske ni kan boka ett visst bord eller rum. Placera gärna ut en skylt på bordet (eller låt den med flest ockulta smycken sitta mest synligt). 🙂
  • Snällhetsfaktorn. Tänk på att vissa tycker det är läskigt att komma till ett moot för första gången, de känner kanske ingen och vet inte vad de ska förvänta sig.
  • Anordna en presentation av alla då och då om det verkar behövas, så alla får presentera sig och berätta vad de gör/är intresserade av.

(Det går såklart precis lika bra att starta andra slags grupper och möten; det kan vara allt från diskussionsgrupper, blotlag eller utflykter till workshops och föredrag.)

Mejla gärna till Björnmor, mother_bear [at] paganfederation.org, och meddela om du startat upp ett pubmoot så att det kan läggas upp på sidan!