Tillställningar

Pubmoot Evenemang

En viktig del i vår verksamhet är att skapa mötesplatser för hedningar, och därför håller vi olika typer av tillställningar. Dels så håller vi olika regelbundna pubmoot där hedningar kan träffas under enkla former på olika platser i Sverige, dels så förekommer det då och då olika evenemang med hednisk anknytning.

Har du ett pubmoot eller evenemang du vill ha med här? kontakta då vår webmaster