Druidism

Druidism

Texter från Pagan Federation, the Order of Bards, Ovates and Druids och Emma Restall Orr.

Den moderna druidismen började formas för cirka 300 år sedan, inspirerad av historier om de gamla druiderna, och denna ’revival’ byggde på den tidens historiska forskning, brittisk folklore och tidig medeltida litteratur.

Druidismen hämtar inspiration från den västerländska andliga traditionen. För vissa är det en religion, för andra en andlig väg eller en kulturell aktivitet. Många hedniska druidordnar hämtar sin inspiration från brittiska/keltiska traditioner och arbetar med gamla keltiska gudar och gudinnor. Många arbetar med de andar/krafter som finns runt dem. Det kan också ske att man känner sig kallad av en viss gudom oavsett tradition eller kultur.

Druidism är ingen bokreligion utan kunskapen hämtas från naturen. Hierarkin är mycket begränsad. Centralt i druidism är en kärlek till naturen kombinerat med den pragmatiska synsättet att andlig insikt ska uttryckas i det dagliga livet. Många druider är speciellt inriktade på den ekologiska kris som den moderna världen befinner sig i och arbetar på olika sätt för jordens helande. Mycket av tonvikten inom druidism ligger på mysterierna runt poetisk inspiration, att utforska helande, spåkonst och mytologi.
Inom druidism finns flera områden att fördjupa sig i, till exempel konst, kreativitet, musik, poesi, divination eller prästerskapets väg med vägledning, kunskap och lärande.

Druider firar ibland ritualer öppet, en av de mest välkända är vid sommarsolståndsfirandet vid Stonehenge. Grupper som firar öppet kan kallas Gorseddau.

En del utövare kombinerar druidism och Wicca, detta kallas Druidcraft. Ross Nichols, som var en av frontfigurerna för den moderna druidismen och som startade OBOD, var god vän med Gerald Gardner som influerade wicca och de var båda med i Ancient Druid Order.

Alla druidordnar är inte hedniska och en del har medlemmar som både är hedningar och kristna. Några av de mer välkända och hedniska ordnarna är The Glastonbury Order of Druids (som är inriktade på Glastonburymytologin), The London Druid group och the Druid Clan of Dana (en dotterorganisation till the Fellowship of Isis.) The Druid Network, The British Druid Order är båda hedniska och Gudinneinriktade, och the Order of Bards, Ovates and Druids (OBOD) har medlemmar över hela världen, bland annat Sverige. Det finns ett fåtal utövande hedniska druider i Sverige.

Mer läsning:

Philip Carr-Gomm: The Druid Renaissance (Thorsons)
Philip Carr-Gomm: Elements of the Druid Tradition (Elements Books)
Philip Carr-Gomm: Druidcraft (Thorsons)
Miranda J. Green: Exploring the world of the druids (Thames and Hudson)
Ross Nichols: The book of Druidry (Thorsons)
Emma Restall Orr: Druid Priestess
Emma Restall Orr: Rituals (Thorsons)
Emma Restall Orr: Living Druidry (Piatkus)