Kontakt

De nationella grenarna av PFI styrs alla på samma sätt; det finns en NC, eller nationell samordnare och flera RC, regionala samordnare, som sköter PFIs uppdrag. Dessa överses i sin tur av en IC, internationell samordnare. En RC har god kunskap om sitt lokalområde och vet vart man som intresserad kan träffa likasinnade, kanske ordnar möten eller aktiviteter eller deltar i desamma. Vi ordnar även med medlemskap för den som så önskar. Du är välkommen att kontakta oss alla med dina frågor!

PFI Sverige-teamet består just nu av:

Caroline Levander: NC PFI Sweden: carolinelevander@paganfederation.org

Silver, RC Svealand, Gästrike/Hälsingland: peter.silver@paganfederation.org
Anna, RC Värmland: annaluna@paganfederation.org

I skrivande stund (januari 2019) söker vi fler RC som kan hjälpa oss att synliggöra vår verksamhet! Det är (förhoppningsvis) inget betungande arbete utan består i att fixa träffar av olika slag samt kunna hänvisa intresserade till likasinnade i lokalområdet. Som RC får man gratis medlemskap i PFI – vill man även ha medlemstidningen Pagan Dawn får man dock betala en avgift. Mer info om Pagan Dawn (på engelska) hittar du här.