Wicca

Källor: Pagan Federation och www.wicca.nu

 

Vad är wicca?

Wicca är en hednisk natur- och fruktbarhetsreligion. Utövarna kallas för wiccaner, och tror (oftast) på minst en gud och en gudinna. Man firar åtta högtider om året som är bundna till årstidernas skiftningar, samt månens olika faser.

Wicca introducerades av Gerald Gardner i början av 1950-talet. Gardner var influerad av de hedniska religioner som fanns i Europa innan kristendomen blev den dominanta tron. Gardner var också mycket intresserad av folktro och magi, och influerades i sin sammanställning av wicca av Margaret Murrays bok “The Witch-Cult in Western Europe”. I denna presenterades en teori om att det funnits en förkristen fruktbarhetskult, där man dyrkade en modergudinna och behornad gud och firade åtta sabbater och flera månhögtider, esbater, om året. Gardner utformade också sina ritualer med inspiration från Frimurarna, en organisation han själv tillhörde.
1954 gav Gardner ut sin klassiska bok “Witchcraft Today”, varpå han fick kontakt med och började inviga intressenter. Bland annat initierade han Doreen Valiente, som ofta kallas “modern” av Gardneriansk wicca.

Wicca idag

Idag har wicca spridits över hela världen och är en av de större hedniska traditionerna. Den kallas ofta för en nyhednisk religion, trots att dess högtider är förkristna, eftersom Gardner var den första som firade de åtta sabbaterna inom en och samma religion. Det som är speciellt utmärkande för wicca är att det är en ortopraktisk religion snarare än en ortodox. Det betyder att man finner gemenskap genom det man gör tillsammans, inte genom det man tror. Tron varierar nämligen från wiccan till wiccan och från coven till coven, men i det man gör tillsammans finner man gemenskap, och ritualerna följer också ett visst gemensamt mönster.

 • Eftersom wicca inte har någon övergripande organisation är det svårt att svara på hur många wiccaner det finns i Sverige idag, och även att svara på frågan ”vad tycker wiccaner om…” Det finns ingen helig text inom wicca som talar om för utövarna hur de ska tycka och tänka, det är snarare upp till utövaren själv att bestämma. Man brukar lite skämtsamt säga att det finns lika många typer av wicca som det finns wiccaner, och det är inte så långt från sanningen. Många gör sitt bästa för att följa ”the Wiccan Rede” (ungefär ”det wiccanska rådet”, vilket kan sammanfattas med orden ”gör vad du vill, men skada ingen”.
  En sak som är gemensam är ens vördnad för naturen och alla levande varelser, och man skickas också ut på en egen andlig resa där man måste lära känna sig själv på nytt.

  I dagsläget finns det flera olika traditioner inom wicca, bland annat:

 • Gardneriansk wicca, som är den ursprungliga traditionen som Gardner gjorde berömd. Alla nu existerande traditioner har sin grund i denna. Gardneriansk wicca är mycket hemlighetsfull, och de flesta coven idag arbetar med samma inställning; man får gärna vara öppen med sin tro och sitt utövande, men avslöjar aldrig infomation om andra i covenet uan tillstånd. Man dyrkar en gudinna, oftast kallad Airdia, och en gud, Cernunnos (“den behornade”.
 • Alexandriansk wicca grundades av Alex och Maxime Sanders, och är en vidareutveckling av Gardner till en egen tradition. Utövandet beskrivs som mer eklektiskt, med inställningen “om det fungerar, använd det”, och influeras även av ceremoniell magi och Kabbala.
 • Dianisk wicca är en gren av wicca som givit namn till flera traditioner. Den mest kända är den som riktar in sig på arbete med enbart gudinnan. Många inriktar sig på att läka såren som traditionell maskulinitet har orsakat, såsom våld i hemmet och sexuellt våld. Dianisk wicca är ofta LGB-vänlig, men inkluderar inte transpersoner.
 • Feri wicca har sitt ursprung i Kalifornien. Den grundades av Victor Henry Anderson och hans fru Cora Anderson och är inspirerad av brittisk och keltisk tradition, men också tantra, afrikansk religion och magi. Man lägger större tonvikt på extas och sensuella njutningar än på fruktbarhet. Enligt Cora Anderson betyder ordet “feri” “magiska ting”.
 • Svensk Faery wicca, eller som många anhängare av idag kallar den, Svensk Initiatorisk wicca(SiW) är den gren i Sverige som kanske är vanligast och den är inspirerad av keltisk tradition. Denna tradition ska inte blandas ihop med Feri wicca ovan utan är två olika traditioner och därför har många av anhängarna av idag valt att kalla den för SiW. SiW har inte någon koppling till Gardneriansk wicca så som tidigare skrivits här på sidan utan det är en helt fristående tradition grundad av Laila Wiberg någon gång sent 1980-tal.

  Sabbater och esbater

  Det wiccanska året är indelat i åtta sabbater/högtider. Fyra stycken, Imbolc, Beltaine, Lughnasadh och Samhain är direkt hämtade från det keltiska året. Resten är plockade från andra källor. Kortfattat delas året in såhär:

 • Samhain, 30:e oktober-1:a november
  Samhain kallas för det wiccanska nyåret och är den sista skördehögtiden. Gränsen mellan den här världen och nästa är som tunnast, och högtiden fokuserar på att gå in i vila och invänta våren, samt att hedra sina förmödrar och förfäder.
 • Yule, 20-23:e december
  Yule, årets längsta natt, tar plats under midvinter, när ljuset vänder och kommer tillbaka. Dagarna börjar äntligen bli längre, och det är just ljusets återkomst som firas.
 • Imbolc, 2:e februari
  Imbolc kallas även för Brigid, efter den keltiska gudinnan, och här i Sverige tenderar vi att fokusera på eld och värme. Våren är inte helt här ännu, men man firar dess långsamma annalkande.
 • Ostara, 19-22:e mars
  Nu blir dagarna mer ljusa än mörka, och man firar att livet vänder åter efter vintern. Djurungar börjar födas, blommor börjar knoppas och världen vaknar efter sin långa vintervila.
 • Beltaine, 30:e april-1:e maj
  Fokuserar på fruktbarhet och eld. Man kan utföra den “stora riten” här, som är en symbolisk förening mellan Gudinnan och Guden för att bringa liv till landet.
 • Litha (midsommar), 19-23:e juli
  Årets längsta dag. Solen vänder och det blir mörkare. Det är en påminnelse till oss om livets eviga kretslopp. Liksom Yule, årets längsta natt, innehåller en gnutta ljus, så innehåller Litha, årets längst dag, en gnutta mörker.
 • Lughnasadh (Lammas), 1:a augusti
  Det här är den första skördehögtiden, där man firar och tackar för det som växt. Man kan också tacka det som livet gett oss, den symboliska skörden. Högtidens namn betyder just ”brödmässa”, för att spegla att det vi skördat från naturen värmer och mättar oss under de kommande vintermånaderna.
 • Mabon, 21-24:e september
  Den andra skördehögtiden, och slutet av skördeperioden. Det är höst på allvar nu, och vi börjar återigen förbereda oss för vintervilan.

Vem kan bli wiccan?
Man kan säga att det finns två olika typer av wicca. Dels finns det initiatorisk wicca, och dels finns det solitär wicca. Den initiatoriska wiccan härstammar från Gardner (även om det nu finns många olika grenar), och för att utöva den måste man bli initierad i ett coven. Då blir man delaktig i “mysterierna”.
Solitär wicca är som det låter, något man praktiserar själv, vilket kanske kan vara en länge väg då man inte får samma inblick i det som kommer från Gardner, men det är en väg som för den enskilde kan vara precis lika givande som för en covenmedlem. Den som firar de wiccanska högtiderna och de wiccanska gudarna är wiccan, även om hen inte kan tillhöra en specifik tradition. Då det för närvarande finns ganska få coven i Sverige är det få som kan vara med i ett sådant, vilket betyder att de allra flesta wiccaner är solitärer.

Wicca eller häxkonst?
Wicca är en magisk religion, så som wiccan utövar man oftast aktivt magi. Därför kan man kan påstå att de flesta wiccaner också är häxor. Dock är det numera väldokumenterat att wicca inte är en uråldrig häxreligion, så man skiljer på begreppen, framför allt på andra språk än engelska där den lingvistiska kopplingen Wiccan-witch inte finns (ordet “häxa” kommer antagligen från fornhögtyskans “hagazussa”, som antas betyda “gärdgårdsriderska” – en som befinner sig på gränsen mellan två världar). Man kan säga helt kort att wicca är en religion medan häxkonst är en konst eller talang, och man kan vara både häxa och wiccan eller “bara” wiccan och bara häxa.