Om PFI – Sverige

PFI välkomnar alla hedningar, oavsett tradition eller inriktning, så länge de håller med om PFIs filosofi:

  1. Kärlek till och släktskap med Naturen. Vördnad för livets kraft och dess ständigt förnyande cykler av liv och död.
  2. En positiv moral, där individen själv tar ansvar för upptäckandet och utvecklandet av sin sanna natur, i harmoni med den yttre världen och samhället. Det här uttrycks ofta som: “Gör vad du vill, så länge du inte skadar någon annan.”
  3. Erkännande av det Gudomliga, som överskrider kön, och av både det kvinnliga och det manliga som aspekter av detta Gudomliga.

PFI är ett bra nätverk för att få kontakt med andra hedningar världen över, tack vare att PF är så utbrett som det är. Det anordnas olika aktiviteter under året i flera av medlemsländerna. I Sverige anordnas i dagsläget pubmoot på flera olika platser så att hedningar kan träffas och umgås. Vi jobbar också för att det ska finnas fler aktiviteter runtom i landet att delta i. En del människor är medlemmar i PFI för att stödja arbetet som vi utför gällande hedningars rättigheter.

Som medlem får du kvartalsvis en tidning, Pagan Dawn, samt nyhetsbrevet Pagan World. Du kan även önska att bli satt i kontakt med andra medlemmar. Du får också oftast lägre biljettpris på alla PF-konferenser.