Redan medlem

För dig som är medlem

Om du redan är medlem och behöver till exempel informera om adressbyte, kontakta Morgana eller logga in på PFIs forum och ändra informationen själv. Var vänlig informera även om byte av andra kontaktuppgifter som till exempel e-postadress.

För att förnya ditt medlemskap gå till betalningssidan.

Pagan Plaza

är vår egna webbplats där Pagan World – PF Internationals egna nyhetsbrev – ligger arkiverat, och här finns också evenemangstips, pubmoot-listor med mera.
http://paganplaza.paganfederation.org

Hör av dig till Björnmor, mother_bear [at] paganfederation.org om du inte har fått lösenordet.

Du som talar flera nordiska språk

Hör av dig om du vill hjälpa till med att översätta våra sidor till norska, finska, danska eller isländska.

Skriv i tidningarna!

Du är alltid välkommen att bidraga med material till tidningarna. I Pagan World kan du dessutom skicka in artiklar på ditt egna språk. Skicka artiklar, recensioner, tips etc till tidningens redaktör hit.

Vill du bli samordnare?

Det behövs flera samordnare i Sverige! Vill du bli regionalsamordnare så hör av dig till Björnmor!