Vad är hedendom?

Med hedendom, eller paganism, menar vi religioner som delar våra värderingar:

  1. Kärlek till och släktskap med Naturen. Vördnad för livets kraft och dess ständigt förnyande cykler av liv och död.
  2. En positiv moral, där individen själv tar ansvar för upptäckandet och utvecklandet av sin sanna natur, i harmoni med den yttre världen och samhället. Det här uttrycks ofta som: “Gör vad du vill, så länge du inte skadar någon annan.”
  3. Erkännande av det Gudomliga, som överskrider kön, och av både det kvinnliga och det manliga som aspekter av detta Gudomliga.

Detta kan vara t.ex:

Är jag nyhedning?

Att vara hedning är något man känner att man är, inte något man blir. Det finns inga upptagningskrav eller prov man behöver genomgå. Om idéerna inom hedendomen stämmer överens med din livsåskådning så är du en hedning om du vill kalla dig för det. För vissa är det ett livslångt intresse och andligt sökande som plötsligt faller på plats. En del har länge haft känslan, men inte kunnat sätta ett namn på det. För andra kan det vara en stark andlig upplevelse där en gudom kallar dig till sig. Du kanske får till exempel en kontakt med jorden och skogens väsen när du gör din militärtjänstgöring och är mycket i skogen. Du kanske alltid varit synsk och känner att din världsuppfattning sammanfattas bäst inom hedendomen. Du kanske aldrig har varit med om någon omvälvande andlig upplevelse men känner att hedendomen passar dig ideologiskt och filosofiskt.